Selecteer een pagina

Maatschappelijke vraagstukken

Hoe zorgen we dat statushouders goed integreren in onze stad?
Hoe kunnen we als gemeente vroegtijdig schoolverlaters weer sneller richting school en werk leiden.
Hoe kunnen we de waardestromen die de wijk uitgaan behouden voor de wijk en daarmee de leefbaarheid en economie stimuleren?

KIK is ervaren in project en programmamanagement waarin complexe vraagstukken centraal staan en diverse partijen samenwerken.

Door de toenemende complexiteit in onze samenleving en de veranderingen in de zorg is de complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken toegenomen. De kluwen van netwerken, organisaties en belangen maakt het moeilijk om tot snelle oplossingen te komen. Het vraagt organisaties om eigen belangen te ontstijgen, om eigen systemen en denken los te laten en te starten vanuit het vraagstuk. Het is een puzzel om de goede antwoorden te vinden. En toch, er is meer mogelijk dan je denkt.

Telkens weer ontstaan er mooie oplossingen als resultaat van de samenwerking tussen verschillende organisaties en de wil om vanzelfsprekendheden los te laten. KIK brengt daarbij een andere blik, zoekt de grenzen, verbindt mensen en partijen, enthousiasmeert en stuurt op resultaat. Door steeds terug te gaan naar de bedoeling en de mens centraal te stellen vinden we samen de juiste oplossingen.