Selecteer een pagina

Nieuwe vormen van samenwerking

Kunnen we als corporatie of gemeente meer verantwoordelijkheid voor onderhoud van vastgoed of groen bij bewoners leggen en zo werkgelegenheid creëren?
Hoe zorgen we dat het onderwijs beter aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Welke slimme verbindingen zijn er te maken tussen onderwijs en bedrijfsleven?
Hoe kunnen we werk & inkomen ook onderdeel laten zijn van de integrale aanpak van het sociaal domein.

KIK is ervaren in het begeleiden van nieuwe vormen van samenwerking rondom maatschappelijke thema’s.

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Dat wat we gewend zijn te doen, past vaak niet meer bij de uitdagingen en vraagstukken die op ons pad komen. Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van elkaar om verandering te realiseren. Het vraagt een andere houding, een andere werkwijze, openheid en respect naar elkaar, elkaar successen gunnen.

In de afgelopen jaren heb ik met diverse groepen gewerkt aan nieuwe vormen van samenwerking. Met boerengezond verstand, intuïtie en gebruik van o.a. de ‘Art of Hosting’ technieken ben ik in staat om verschillen te overbruggen en te focussen op het gezamenlijke belang. Door een open mind en durf om buiten gebaande paden te gaan ontstaan vaak onverwachte samenwerkingen.