Selecteer een pagina

Sociale ondernemingen & Maatschappelijk vastgoed

Bewoners hebben bij ons aangeklopt, ze willen een wasplaats starten waar ontmoeting en het bieden van leer/werkplekken centraal staat. Wie helpt hen bij het maken van een businessplan en aanboren van financiering?
Het verzorgingstehuis staat leeg. Hoe geven we dit een nieuwe invulling die in lijn is met onze maatschappelijke opgaaf. Wat doen we met het beheer en hoe krijgen we onze exploitatie dekkend?
De bewonersorganisatie wil graag de exploitatie van het bejaardentehuis overnemen. Hoe maken we dit mogelijk en borgen we ook de kwaliteit en continuïteit van wat we opgebouwd hebben?

KIK heeft ervaring met sociaal ondernemerschap – nieuwe organisatie- en verdienmodellen – waardoor maatschappelijke initiatieven zonder subsidies van derden zijn gerealiseerd.

KIK heeft ervaring met het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegstaand maatschappelijk vastgoed die recht doen aan de maatschappelijke opgaaf, sociaal beheer en een duurzame exploitatie.

De participatiesamenleving en veranderingen in de zorg hebben ervoor gezorgd dat steeds meer bewoners het heft in eigen handen nemen. Bewoners starten zelf maatschappelijke initiatieven en zoeken naar aansluiting bij de markt. Sociale ondernemingen, bewonersorganisaties en coöperaties zijn nieuwe antwoorden op deze ontwikkeling. In Groot-Brittannië is sociaal ondernemerschap niet meer weg te denken, in Nederland staat het nog in de kinderschoenen. Vaak is er een mooie combinatie te maken met leegstaand maatschappelijk vastgoed.

In mijn werk heb ik met diverse groepen bewoners en organisaties samengewerkt om sociaal ondernemerschap een invulling te geven en te werken aan een duurzaam verdienmodel; buurthuizen, ontmoetingsplekken als de Wasplaats, Wijkplaats Buur, Puur Lokaal, bewonersbedrijf Malburgen en de voormalige bejaardentehuizen Bruishuis en Akker 71. Het blijft een uitdaging om de sociale insteek te combineren met een duurzaam verdienmodel maar dat het mogelijk is blijkt wel uit de successen die overal in Nederland te vinden zijn.